O mnie

W latach 1995-1999 r. byłam uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu

W 1999 r. rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Szczecińskim Wydział Prawa i Administracji Kierunek Prawo, które ukończyłam z wynikiem dobrym w 2004 roku.

W okresie studiów odbywałam praktyki studenckie w kancelarii oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kołobrzegu w Referacie Dochodzeniowo - Śledczym.

Po ukończeniu studiów rozpoczęłam pracę zawodową w jednej z kołobrzeskich kancelarii i Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu oraz odbywałam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Koszalinie.

W 2011 r. zdałam egzamin radcowski i zostałam wpisana na listę radców prawnych OIRP w Koszalinie.

W październiku 2011 r. rozpoczęłam własną działalność prowadząc Kancelarię Radcy Prawnego.

W październiku 2015 r. ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim "Prawo medyczne i bioetyka".

stronę przygotowała firma: rd dublinowski.pl