Wynagrodzenie

Wynagrodzenie jest indywidualnie ustalane z klientem z uwzględnieniem rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz nakładu pracy.

Podstawę rozliczenia stanowi Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349).

Treść rozporządzenia w załączniku.

stronę przygotowała firma: rd dublinowski.pl